Psikolog

Davranım Bozukluğu

Davranım Bozukluğu,A. Son on iki ay içinde, aşağıdaki kategorilerin herhangi birinden olmak üzere, aşağıdaki 15 tanı ölçütünden en az üçünün varlığı ve en az bir tanı

ölçütünün son altı ay içinde bulunması ile kendini gösteren, başkalarının

temel haklarının ya da yaşına uygun başlıca toplumsal değerlerin ya da

kuralların hiçe sayıldığı, yineleyici ve sürekli bir davranış örüntüsü: İnsanlara ve Hayvanlara Karşı Saldırganlık

1. Sık sık başkalarına kabadayılık eder, gözdağı verir ya da başkalarının gözünü korkutur.

2. Sık sık kavga, dövüş başlatır.

3. Başkalarını ağır yaralayabilecek bir gereç (örn. sopa, taş, kırık şişe,

bıçak, ateşli silâh) kullanmıştır.

4. İnsanlara karşı acımasız davranmıştır.

5. Hayvanlara karşı acımasız davranmıştır.

6. Kişinin gözü önünde çalmıştır (örn. saldırıp soyma, kapkaççılık, zorla para alma, silâhlı soygun).

7. Birini cinsel etkinlikte bulunmaya zorlamıştır. Eşyaları Kırıp Dökme

8. Ağır zarar vermek amacıyla, bile bile yangın çıkarmıştır.

9. Başkalarının eşyalarına bile bile zarar vermiştir (yangın çıkararak

yapmanın dışında). Dolandırıcılık ya da Hırsızlık

10. Başkasının evine, yapısına ya da arabasına zorla girmiştir.

11. Elde etmek, çıkar sağlamak ya da yükümlülüklerinden kaçmak için

sıklıkla yalan söyler.

12. Başkaları görmeden, sıradan olmayan nesneleri çalmıştır (örn. mağazalardan aşırma; düzmecilik). Kuralları Büyük Ölçüde Çiğneme

13. Anababasının yasaklarına karşın, on üç yaşından önce başlayarak,

sık sık geceyi dışarıda geçirme.14. Ana babasının ya da onların yerini tutan kişilerin evinde yaşarken, en az iki kez gece evden kaçmıştır ya da aradan uzun bir süre geçmeden dönmediği bir kez evden kaçışı olmuştur.

15. On üç yaşından önce başlayarak, sık sık okuldan kaçmaları olur.

B. Bu davranış bozukluğu, toplumsal, okulla ya da işle ilgili işlevsellikte klinik

olarak belirgin bir düşmeye neden olur.

halk

Biyografi, Nedir, Kimdir, Yemek, ve Faydalı Bilgiler ile insanları bu konularda bilgilendirmek en büyük keyif alanım..

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu